Landbrugstransition; mod nye værdier, fællesskaber og oplevelser hos Svanholm Gods

BAGGRUND:

Svanholm er blandt pionererne indenfor økologi i Danmark og har været med til at få økologiske varer på supermarkedernes hylder og ud i de danske husholdninger. I dag er økologi et velkendt og relativt udbredt koncept, som både producenter og forbrugere har taget til sig -men kampen stopper ikke her. Landbruget har brug for at udvikle sig yderligere mod nye og mere bæredygtige løsninger, og dermed forholde sig aktivt til en række samfundsmæssige udfordringer.

Svanholm søger disse år at understøtte en mere bæredygtig jordbrug og madkultur ved at åbne op for nye muligheder for samarbejde, afsætning og indtjening. Storproduktion af specifikke afgrøder til detailhandlen er udfaset, og i stedet fokuserer Svanholm på tiltag indenfor oplevelsesøkonomi, lokal afsætning og styrket samarbejde med den gastronomiske sektor.

En af visionerne er skabe et samlingspunkt for friluftsliv, fællesskab, økologi og kulinarisk håndværk, hvor lokale møder stjernekokke, bymennesker møder landmænd og besøgende kommer tæt på dyr, råvarer og natur. Det projekt har Svanholm lige fået fondsmidler af Real Dania til at modne. Med det nye samlingspunkt vil Svanholm åbne op for flere besøgende og give landbruget adgang til faglig inspiration og nye metoder. Samtidig kan lokale og andre besøgende få indblik i landbruget og være med til at skabe nye fællesskaber, oplevelser og økologiske eksperimenter på tværs. Håbet er at skabe nye forbindelser mellem de forskellige led i fødevarekæden, som på sigt kan være katalysator for oplevelsesøkonomi, bæredygtige løsninger og nye forretningsmuligheder i tilknytning til landbruget.

Svanholm Gods består af 420 ha land fordelt på landbrugsmarker, afgræsningsenge, mose, skovareal samt beboelse der huser Danmarks største kollektiv. Grundværdier som fællesskab, selvforsyning og økologi er nogle af de ting der har bundet det 40 år gamle storkollektiv sammen på Svanholm Gods. Størstedelen af kollektivets fødevarer er økologisk dyrket på Svanholms egne marker. Svanholm har kvæg til mælkeproduktion, og der dyrkes græs og majs som foder. Der holdes får og høns, og der dyrkes en bred vifte af grøntsager mv.

Som led i den nye kurs ønsker Svanholm at samarbejde med universiteter, forskningsgrupper og studerende, der er interesserede i at måle og diskutere effekterne af deres tiltag og være med til at udvikle dem yderligere. Et samarbejde med Svanholm involverer et unikt indblik i et landbrug i rivende udvikling og transition. Der er muligheder for vejledning, besøg og feltarbejde på stedet, så teoretiske overvejelser kan kombineres med praktiske erfaringer. Der er rig mulighed for at præge projektet i den retning der er spændende og giver mening for jer. Vi er åbne for dialog!

KONKRETE PROJEKTFORSLAG:

  • Landbrugets udvikling og udfordringer: Hvordan afspejler Svanholms historie udviklingen i fødevaresystemet, og hvilke udfordringer står landbruget overfor i dag? Hvordan kan Svanholm være nyskabende i forhold til at skabe bæredygtige løsninger for landbruget, og dermed forholde sig aktivt til samfundsmæssige problemstillinger? Kan tiltagene udbredes på en større skala, til gavn for det danske landbrug?
  • Ændrede forbrugsvaner: Hvordan afspejler Svanholms tiltag nye strømninger i fødevaresystemet og i forbrugsmønstre? Hvilke udfordringer og potentialer indebærere ændringerne? Hvordan imødekommes nye forbrugsvaner, og kan Svanholm aktivt være med til at understøtte en mere bæredygtig madkultur?
  • Lokal mad og oplevelsesøkonomi: Der er et voksende marked for lokal mad, med spirende fødevarefællesskaber, gårdbutikker og spisesteder på landet, drevet af efterspørgsel på autentiske, friske og bæredygtige fødevarer. Hvilke potentialer og udfordringer er der i forhold til lokal afsætning og oplevelser på landet, og hvordan understøttes udviklingen? Kan nye modeller for landbruget være med til at understøtte jobs og liv i landområder?  
  • Nedsætning af det økologiske aftryk: Som danskere har vi alle sammen et anseeligt aftryk på klimaet, og en del af klimabelastningen kommer af vores fødevareforbrug. Hvordan kan landbruget aktivt tage ansvar i klimadebatten, og bidrage til et mindre økologisk aftryk? 
  • Grønt regnskab: Svanholm vil gerne lave et Grønt Regnskab der inddrager en række miljømæssige og økologiske faktorer. Målet er at kunne lave årligt tilbagevendende målinger der dokumenterer resultaterne af tiltag ud fra et mere holistisk perspektiv, og afslører yderligere indsatsområder. Hvilke metoder findes til udarbejdelse af Grønt Regnskab, hvilke parametre bør indgå, og hvordan kan man opgøre disse? Kan man lave en input-output model, der illustrerer hvor meget der tilføres, recirkuleres og føres ud fra Svanholms arealer og kollektiv?

KONTAKT:

Ved interesse eller for mere information, kontakt endelig:

Andreas Kamp: andreas@svanholm.dk.

Tlf: 29721852

Bemærk: Når du ansøger projektopslag, er der særlige krav, der skal opfyldes, for at du kan inkludere det som en del af dit uddannelsesforløb. For nærmere information omkring godkendelseskriterierne, kontakt venligst din studievejleder ud fra følgende oversigt. Studie- og Karrierevejledning