Københavns Universitet

Flere industrier

12.478 følgere

Studerende til Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked (WELMA), Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet hos Københavns Universitet

Oprettet for 2 uger siden

Forskningscenter WELMA på Det Juridiske fakultet søger en stud.jur. med gode faglige og digitale kundskaber inden for WELMAs forskningsområder. Stillingen kræver desuden særdeles gode sprogkundskaber i engelsk.

Centrets forskningsmæssige mål er at oparbejde et retsvidenskabeligt grundlag for beskrivelsen af velfærdssamfundet i en dansk-europæisk integrationsproces. Centreret er bygget op omkring fire forskningsmæssige spor om jura og 1) digitalisering, 2) europæisering, 3) marginalisering og 4) politisering. Centreret ønsker at styrke sin internationale profil med bl.a. publicering og andre aktiviteter på engelsk.

Arbejdsopgaver

Arbejdet vil fortrinsvis bestå i understøttelse af centrets forskningsprojekter. Centreret arbejder blandt andet med kollektive forskningsprojekter inden for platformsøkonomi, skattemæssige forhold, kortlægning af Corona-tiltag i EU under lock-down perioden og politisering af embedsmænd. Set rent undervisningsmæssigt dækker centreret fagområder som f.eks. arbejdsret, skatteret/momsret, sundhedsret, EU-ret, forvaltningsret og socialret.

Vi forestiller os, at du

  • Er stud.jur.
  • At du har minimum 1 år tilbage af din uddannelse
  • Har særdeles gode engelskkundskaber både i tale og skrift
  • Har et godt kendskab til og interesse for IT – du kommer bl.a. til at have til opgave at vedligeholde centrets faglige hjemmeside og opbygge en stærkere centerprofil på Social Media. t

Løn og ansættelsesvilkår Det er en forudsætning for ansættelse, at du er indskrevet som studerende ved en videregående uddannelse og aktiv studerende.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for HK/STAT med indplacering som studerende. Minimumstimelønnen er 126,38 kr. (1. april 2020)
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 10 timer. Placeringen af timerne aftales nærmere.

Vi tager hensyn til perioder, hvor du læser/går til eksamen, når vi tilrettelægger arbejdet.

Bemærk: For at studerende opnår det fulde udbytte af deres uddannelsesforløb og et solidt fagligt fundament, anbefaler Københavns Universitet at studerende maksimalt anvender 15 timer i gennemsnit om ugen på et studiejob.

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på KU Projekt & Job