Skatteankestyrelsen

Offentlig forvaltning

61 følgere

Skatteankestyrelsen i Aalborg søger jurister til ejendomsvurderingsområdet hos Skatteankestyrelsen

Udløber i dag

Hvis du har lyst til at bruge dine juridiske kompetencer i en uafhængig klageinstans, har du nu mulighed for at søge en af de ledige stillinger i Skatteankestyrelsens Vurderingsafdeling. Motiveres du af at arbejde i et stærkt fagligt miljø med selvstændigt ansvar, og værdsætter du samtidig en arbejdsplads, hvor omgangstonen er fri, og kollegaskabet er godt? – Så har du måske netop den profil, som vi søger.

Retssikkerheden er i fokus

I Skatteankestyrelsen i Aalborg behandler vi blandt andet sager inden for ejendomsvurdering, grundværdi, erhvervs-, aktionær- og selskabsbeskatning.

Du vil som juridisk sagsbehandler få et medansvar for, at de sager, der bliver løst i kontoret, har den rette juridiske standard. Du kan være med til at løfte denne opgave, da vi nu søger kolleger til 15. kontor, hvor vi bl.a. behandler klager over ejendomsvurderinger. Dette er et sagsområde, som vi forventer stor sagstilgang på i år og i de kommende år, og du vil blive en del af et veletableret kontor.

Du får selvstændigt ansvar for dine opgaver og mulighed for at fordybe dig i sagsbehandlingen.

En typisk sag vil bestå i, at du sikrer oplysning af sagen, udarbejder udkast til afgørelse, og at du er i dialog med klageren og rådgiveren på vegne af Skatteankestyrelsen, eventuelt på et møde. Du får en unik mulighed for at arbejde med forvaltningsretten, ejendomsvurderingsloven og faglige skøn. Samtidig vil du kunne udvikle dine kompetencer inden for den juridiske metode og skatteproces. Dine juridiske færdigheder vil især komme i spil, når du skal nå frem til den rigtige juridiske afgørelse i det udkast, som udarbejdes til afgørelsesmyndighederne. Du er således med til at sikre retssikkerheden for borgere og virksomheder.
Din nye kollega i 15. kontor Jakúp Berg, fortæller:

”Som fuldmægtig i Skatteankestyrelsen får jeg bragt mine juridiske kompetencer i spil på flere måder. Jeg har ansvaret for mine egne sager, hvor jeg arbejder med konkrete juridiske problemstillinger på vurderingsområdet. Samtidig nyder jeg godt af, at vi i styrelsen har en god sparringskultur, hvor vi aktivt hjælper hinanden med at blive bedre til at løse vores opgaver. Dette understøtter en god faglig udvikling for alle medarbejdere og bidrager til en god og ensartet opgaveløsning på tværs af styrelsen. ”

Vi kan tilbyde dig:

  • faglige udfordringer og et godt kollegaskab
  • godt arbejdsmiljø med fokus sparring og trivsel
  • tæt samarbejde medforskellige fagkontorer og myndigheder
  • stort ansvar for egne sager, indtil der træffes afgørelse ved nævn eller Landsskatteretten
  • mulighed for udvikling og fordybelse på flere forskellige områder.

Omdrejningspunktet for vores arbejde er retssikkerhed, så borgerne og virksomhederne oplever, at de får en fair behandling i klagesystemet og en korrekt afgørelse.

Vores kerneopgave kræver, at vi er kompetente, at vi tager ansvar og at vi viser fremdrift i opgaven.
Medarbejdersammensætningen i kontoret består af både juridiske sagsbehandlere, og sagsbehandlere med anden baggrund. Vi står klar med engagerede kollegaer, der deler ud af deres viden, og giver dig den sparring og oplæring, der er nødvendig.

Sagsbehandlere med øje for kvalitet og fremdrift

Du kan være uddannet cand.jur., cand.merc.jur, skatterevisor, eller også har du en diplom- eller masteruddannelse inden for skatte- eller momsretten. Det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med juridisk sagsbehandling, men du kan også være nyuddannet eller på vej mod din afsluttende eksamen.

Du er struktureret, engageret, og du kan arbejde selvstændigt med dine sager. Vi vil gerne se dig, der kan:

  • omsætte din juridiske faglighed til praksis
  • arbejde målstyret og driftsorienteret
  • sikre den rette kvalitet til rette tid
  • deltage aktivt i faglig sparring og teamsamarbejde
  • kommunikere klart både i skrift og tale.

Vi er en arbejdsplads, som tager godt imod nye medarbejdere, og vi lægger vægt på god onboarding, oplæring og sparring fra første dag.

Skatteministeriet lægger vægt på at understøtte fleksible arbejdsvilkår, og rammerne for arbejdstilrettelæggelsen drøftes mellem leder og medarbejder med udgangspunkt i den samlede opgaveløsning.

Om Skatteankestyrelsen
Skatteankestyrelsen er en uafhængig klagemyndighed, hvor vi behandler klager over Skatteforvaltningens afgørelser på skatte- og vurderingsområdet. Vi vægter en effektiv og ensartet klagebehandling af høj kvalitet, hvor faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn er nøgleord for vores opgaveløsning. Vi er ca. 500 ansatte i styrelsen, og sammen sikrer vi retssikkerhed via en kompetent og uafhængig behandling af klager.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning med CV, eksamensbevis og evt. relevante referencer via linket ”Søg stillingen” senest 31. juli 2022.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret kontorchef Claus Fassov Vestergaard på telefon 3376 2456.

Vi forventer at afholde første runde samtaler 10. og 12. august 2022. Hvis du går videre, skal du afsætte tid til udfyldelse af en personprofilanalyse samt en logisk test inden anden runde samtale, som afholdes 15. og 19. august 2022. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet en straffeattest samt referencer.

Forventet tiltrædelse er 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Ansættelse er efter gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil være Vestre Havnepromenade 5, 9000 Aalborg.

Læs mere om ansættelse i styrelsen på
Skatteankestyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.