Forsknings- og specialeprojekt i Single-cell Genomics og Data Science hos Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Københavns Universitet

Bemærk: Når du ansøger specialeopslag, er der særlige krav, der skal opfyldes, for at du kan inkludere det som en del af dit uddannelsesforløb. For nærmere information omkring godkendelseskriterierne, kontakt venligst din studievejleder ud fra følgende oversigt. Studie- og Karrierevejledning