Patient med akut hofte fraktur - Herlev-Gentofte Hospital søger medicinstuderende til kandidatspeciale hos Institut for Klinisk Medicin - Københavns Universitet

Udløber om 9 dage

Vi arbejder aktuelt med en række projekter, som alle har til formål at søge at optimere det perioperative forløb for patienter med hoftefraktur. Det drejer sig om såvel randomiserede studier, andre kliniske studier og systematiske reviews. Dine interesser og kompetence vil afgøre, hvor du kan deltage. Du kan blive medforfatter på min. en artikel.

Vi søger en medicinstuderende til et 10 eller 12,5 ECTS kandidatspeciale eller til et stort kandidatspeciale med forskning på 25 ECTS med start i efterårssemsteret 2019. Studerende, der har lyst til det og mulighed for det, kan kombinere 5. semester kandidat med et halvt års orlov eller opsparede ECTS og bruge 1 år på projektet.

Ansøgning bedes sendt direkte til professor Ann Merete Møller, via ann.moeller@regionh.dk, senest 1. maj 2019. Ansøgningen skal indeholde motivation samt CV.

Bemærk: Når du ansøger specialeopslag, er der særlige krav, der skal opfyldes, for at du kan inkludere det som en del af dit uddannelsesforløb. For nærmere information omkring godkendelseskriterierne, kontakt venligst din studievejleder ud fra følgende oversigt. Studie- og Karrierevejledning