Den skrøbelige patient til akut abdominal kirurgi - Herlev-Gentofte Hospital søger medicinstuderende til kandidatspeciale hos Institut for Klinisk Medicin - Københavns Universitet

Udløber om 9 dage

Dette projekt er et systematisk review om interventioner, der kan hjælpe skrøbelige patienter, som skal have foretaget akut abdominalkirurgi.
Specialet skal resultere i en publikation. Du vil få hjælp i hele processen, så du behøver ikke forkundskaber. Der vil være mulighed for udveksling i England, hvis det har interesse.

Vi søger en medicinstuderende til et 10 eller 12,5 ECTS kandidatspeciale med start i efterårssemesteret 2019.

Ansøgning bedes sendt direkte til klinisk professor Ann Merete Møller, ann.moeller@regionh.dk, senest 1. maj 2019. Vedlæg venligst kort motiveret ansøgning om CV.

Bemærk: Når du ansøger specialeopslag, er der særlige krav, der skal opfyldes, for at du kan inkludere det som en del af dit uddannelsesforløb. For nærmere information omkring godkendelseskriterierne, kontakt venligst din studievejleder ud fra følgende oversigt. Studie- og Karrierevejledning