Diabetisk fodsygdom - Medicinstuderende til kandidatspeciale på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital hos Institut for Klinisk Medicin - Københavns Universitet

Udløber om 9 dage

Medicinstuderende søges til videnskabelige projekter indenfor emnet diabetisk fodsygdom ifm. kandidatspeciale på 5. semester kandidat og forskningsfokuseret ophold, afhængig af projekt og den studerendes ønske.
Diabetes er en udbredt sygdom. Diabetisk fodsygdom, som fodsår, Charcot og amputation, er en frygtet komplikation, som medfører betydelig nedsat livskvalitet, nedsat funktionsniveau og høj dødelighed. Der er stort behov for forskning, der kan hjælpe disse patienter, og du er måske den, der kommer til at gøre en forskel?

Vi søger en medicinstuderende til et kandidatspeciale med forskning med start i efterårssemesteret 2019. Studerende, der har lyst til det og mulighed for det, kan kombinere 5. semester kandidat med et halvt års orlov eller opsparede ECTS og bruge 1 år på projektet.

Ansøg bedes sendt direkte til overlæge, dr. med. og klinisk forskningslektor Ole Lander Svendsen, via ole.lander.svendsen@regionh.dk senest 1. maj 2019

Bemærk: Når du ansøger specialeopslag, er der særlige krav, der skal opfyldes, for at du kan inkludere det som en del af dit uddannelsesforløb. For nærmere information omkring godkendelseskriterierne, kontakt venligst din studievejleder ud fra følgende oversigt. Studie- og Karrierevejledning