Senforløb af kompliceret peritonit hos peritonealdialysepatienter - Sjællands Universitetshospital, Roskilde søger medicinstuderende til kandidatspeciale hos Institut for Klinisk Medicin - Københavns Universitet

Udløber om 9 dage

Vi søger en medicinstuderende til selvstændigt projektarbejde, herunder:

  • Protokolskrivning
  • Indhentning af tilladelser
  • Indhentning af data (regner med at stile mod minimum 50 cases fordelt over formodet 10 år)
  • Journalgennemgang
  • Dataopgørelse og sammenskrivning
  • Artikel

Vi søger en medicinstuderende til et stort kandidatspeciale med forskning på 25 ECTS med start i efterårssemesteret 2019. Specialepladsen er forbeholdt studerende på Region Sjælland Sporet. Studerende, der har lyst til det og mulighed for det, kan kombinere 5. semester kandidat med et halvt års orlov eller opsparede ECTS og bruge 1 år på projektet

Ansøgning skal ske pr. mail direkte til klinisk lektor Peter Marckmann, pmar@regionsjaelland.dk, senest 1. maj 2019. Kontakt mig, og vi aftaler et møde.

Bemærk: Når du ansøger specialeopslag, er der særlige krav, der skal opfyldes, for at du kan inkludere det som en del af dit uddannelsesforløb. For nærmere information omkring godkendelseskriterierne, kontakt venligst din studievejleder ud fra følgende oversigt. Studie- og Karrierevejledning