Datalogiens videnskabsteori og historie hos Institut for Naturfagenes Didaktik - Københavns Universitet

Projektet giver studerende på de datalogiske fag mulighed for at arbejde videre med videnskabsteoretiske, etiske og historiske problemstillinger.

Du kan dykke dybere ned i et af emnerne fra Datalogiens Videnskabsteori eller Datalogiens Historie eller foreslå et andet emne, som du har særlig interesse for. Mulige emner kunne være (men er ikke begrænset til):

  • Brugen af beregningsmodeller i natur- og samfundsvidenskaberne
  • Erkendelsesteoretiske og etiske implikationer af brugen af big data og machine learning
  • Historiske perspektiver på datalogiens udvikling med fokus på fx hardware (PC’ens udvikling, teknologihistoriske vinkler på computeren etc.), software (repræsentation af algoritmer, særlige applikationers historie), eller brugere (hjemmecomputerens brugere, hackerkulturer)
  • Computerspillenes historier
  • Digital dannelse for borgere, elever/studerende og dataloger
  • Din helt egen selvvalgte idé (skal dog forhandles på plads med vejleder)

Projektet kan udføres som en teoretisk analyse af forskellige synspunkter i faglitteraturen eller en historisk undersøgelse af en afgrænset udvikling, typisk efterfulgt af en analyse og diskussion af konkrete eksempler eller cases. Ved specialeprojekter er det muligt i højere grad at inddrage egen empiri fx ved at bruge spørgeskemaundersøgelser, big-data eksperimenter eller kvalitative interviews (afhængigt af problemformuleringen). I vejledningen vil du få hjælp til projektdesign, litteratursøgning og skriveproces.

Hvis du er interesseret, kan du kontakte Henrik Kragh Sørensen (henrik.kragh@ind.ku.dk) for en indledende (og helt uforpligtende) snak.

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på KU Projekt & Job