Matematikkens videnskabsteori: Metaforer i matematikken hos Institut for Naturfagenes Didaktik - Københavns Universitet

Projektet tager udgangspunkt i Raphael Núñez (og George Lakoffs) teori om, at al matematisk teoridannelse i det skjulte inddrager konkrete, kropslige erfaringer, der komme til udtryk i metaforer som ”når x går går mod uendelig går f(x) mod 0” (bevægelsesmetaforer). Núñez’ påstand kan undersøges og diskuteres både ved at gennemgå historiske eksempler, ved at se på eksempler fra lærebøger, du har haft på studiet eller ved at undersøge de metaforer, man finde i gymnasielærebøger.

Projektet kan dog vinkles på mange forskellige måder, så hvis du er interesseret i den overordnede projektide, kan vi mødes og aftale præcis hvordan dit projekt skal udformes.

Litteraturforslag:

  • Lakoff & Núñez (2000): Where mathematics comes from. New York: Basic Books.

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på KU Projekt & Job