Projekt i Idrætsfagets Videnskabsteori og Etik hos Institut for Naturfagenes Didaktik - Københavns Universitet

Projektet giver idrætsstuderende og andre interesserede mulighed for at arbejde videre med videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger.

Du kan dykke dybere ned i et af emnerne fra kurset i Idrætsfagets Videnskabsteori eller foreslå et andet emne, som du er interesseret i. Mulige emner kunne være (men er ikke begrænset til):

  • Erkendelsesteoretiske og etiske implikationer af brugen af big data (e.g., fra selvmålingsteknologier)
  • Reproducerbarhed som videnskabeligt ideal
  • Etiske analyse af et udvalgt emne, eksempelvis doping eller kønsopdeling i professionel sport
  • Videnskab og samfund: Hvad er sundhed? (Herunder debatten om ”livsstilssygdomme”)
  • Evidens i idrætsfysiologi: Fra dyremodeller til forsøg med mennesker

Projektet kan udføres som en teoretisk analyse af forskellige synspunkter i faglitteraturen. Ved større projekter (særligt specialeprojekt) er det også muligt at inddrage brug af empiriske metoder, såsom spørgeskemaundersøgelser eller kvalitative interviews (afhængigt af problemformuleringen).

Hvis dette har fanget din interesse, kan du kontakte Sara Green (sara.green@ind.ku.dk) for en uforpligtende samtale om ideer.

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på KU Projekt & Job