Behandlingsresistent fedme hos unge hos Biomedicinsk Institut - Københavns Universitet

Projektet

Prævalensen af svær overvægt er fortsat stigende, ikke mindst blandt børn og unge, med store konsekvenser på individniveau og for samfundet. I dette forskningsprojekt undersøger vi effekten af semaglutid, som er en analog til det appetithæmmende hormon GLP-1, sammen med livstilsbehandling hos unge med svær overvægt opstået i barndommen.Derudover undersøger vi en række biologiske og adfærdsrelaterede parametre der kunne have betydning for udvikling og behandling af svær overvægt.

Projektet er forankret på Biomedicinsk Institut (BMI), KU, og udføres i tæt samarbejde med Enheden for Børn og Unge med Overvægt på Holbæk Sygehus. Forskergruppen på BMI (The Clinical Translational Metabolism group) ledes af Professor Signe S. Torekov og består derudover af dygtige og engagerede læger, bioanalytikere og ph.d.-studerende.

Se også https://twitter.com/STorekov og gruppens hjemmeside: https://bmi.ku.dk/english/research/endocrinology-and-metabolism/clinical-translational-metabolism/

Om dig

 • Interesseret i et forskning evt. kombineret med bachelor eller kandidatspeciale
 • Du kan lide at arbejde med mennesker og er god til at samarbejde og arbejde selvstændigt

Projektet vil bl.a. bestå af

 • Udførsel af måltidstests, blodprøvetagning samt udtagning af fedtbiopsi
 • Vægtkonsultationer samt kost- og motionsvejledning
 • Løbende kontakt med forsøgspersoner for at sikre optimal deltagelse i forsøget
 • Databehandling og skrivning af speciale og videnskabelig artikel

Vi tilbyder

 • Scholarstipendiat (vi har midlerne til 6 måneder og vi kan søge midler sammen til resten)
 • Arbejde med allerede indsamlet data fra stort fedmestudie mhp. udgivelse af artikel med dig som førsteforfatter
 • Medforfatterskab på videnskabelige artikler
 • Tæt vejledning under hele forløbet, inkl. artikelskrivning og statistik
 • Fast Ph.D-studerende som vejleder
 • Oplæring i laboratoriearbejde
 • Mulighed for at deltage samt præsentere ved journal clubs, seminarer og konferencer

For yderligere information kontakt venligst:

Professor Signe Torekov, torekov@sund.ku.dk
Læge, Joachim Holt joachimholt@sund.ku.dk
Læge og postdoc Sarah Byberg sarah.byberg@sund.ku.dk

Ved mailhenvendelse vedhæft gerne et kort CV samt motivation for at være en del af projektet. Vi ser frem til at høre fra dig.

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på KU Projekt & Job