Projektsamarbejde med Center for Udvikling af en Borgerinddragende Beskæftigelsesindsats v hos Aalborg Universitet

Vil du være med til at forske i, hvordan den offentlige beskæftigelsesindsats kan blive mere borgerinddragende og er du optaget af hvordan politiske initiativer, (social)faglig praksis og forskning spiller sammen? Har du erfaring med kvalitative metoder og er du skarp til at analysere interview- og observationsdata?

Så skal du måske lave projektarbejde hos CUBB?

Center for Udvikling af en Borgerinddragende Beskæftigelsesindsats (CUBB) søger til foråret 2023 projektsamarbejder med en eller flere projektgrupper. Centeret har gang i flere projekter, der alle omhandler udsatte borgeres vej mod beskæftigelse, og udbyder i forlængelse heraf en række studentersamarbejder. I kan være med til at bestemme, hvilket projekt, I vil deltage i og har mulighed for at vinkle det, så det passer til jeres profil. I er også velkomne til selv at foreslå et projekt, der falder under forskningscentrets område. Læs mere om CUBB på cubb.aau.dk.

Konkret udbydes følgende projekter i foråret 2023:

Hvad kræver det at få hjælp som udsat borger?

Udsatte borgere kan opleve mødet med social- og beskæftigelsesindsatsen som uoverskueligt og vanskeligt at navigere i. I CUBB vil vi gerne invitere til projektsamarbejde med fokus på borgeres oplevelser af, hvad det kræver at få hjælp. Hvilke bureaukratiske, sociale og emotionelle kompetencer oplever borgerne, at de har brug for? Og hvor får de hjælp og støtte til at håndtere deres forløb?

Faglighed i myndigheds- og virksomhedsrettet arbejde

Projektet undersøger hvordan vi skal forstå faglighed i det beskæftigelsesrettede arbejde omkring sygemeldte og ledige med problemer udover ledighed. Projektet er baseret på interviewmateriale med fagpersoner og borgere på sygedagpenge, ressourceforløb og kontanthjælp (aktivitetsparat). Dette materiale anvendes i samspil med interviewmateriale med fagpersoner og borgere i virksomhedsrettet arbejde. Der er mulighed for at arbejde med faglighed omkring myndighedsrollen, virksomhedskonsulent-rollen eller en samstilling af de to.

Samtaleanalyse af møder i beskæftigelsesindsatsen

Her er tale om løbende samtaleanalytisk undersøgelse af møder mellem fagpersoner og borgere i beskæftigelsesindsatsen. Vi arbejder i foråret med spørgsmål om autoritet i interaktion samt om match-arbejde i relation til virksomheder og borgere. Det vil være en fordel, om de studerende har grundlæggende kendskab til samtaleanalysen som metode.

Indhold i projektsamarbejdet

Som led i et projektsamarbejde tilknyttes gruppen en af centrets forskere omkring en konkret afgrænset problemstilling. Vi hjælper med at afgrænse problemstillingen og giver sparring på projektdesign, men gruppen står selv for projektets gennemførsel, herunder litteraturarbejde og analyse.

Alt efter projektet kan vi hjælpe med adgang til relevante informanter eller til eksisterende data i centrets database. De gode projekter publiceres på CUBBs hjemmeside og kan eventuelt indgå i fælles lærings- og innovationsplatforme (FLIP) med vores samarbejdende kommuner.

Centrets forskere er placeret i både København og Aalborg. Møder kan afvikles med både fysisk og online tilstedeværelse, men vi prioriterer fysisk fremmøde, når det er muligt.

Vi forestiller os at du/I:

  • Er i gang med en videregående uddannelse inden for fx socialt arbejde, sociologi, politik og administration, hvor I skal lave et empirisk baseret projekt, fx speciale.

  • Har erfaring med problembaseret projektarbejde.

  • Har erfaring med kvalitative metoder, herunder interview og observation.

  • Har stærke analytiske kompetencer og er gode til at formulere jer på skrift.

  • Kan begå jer på både dansk og engelsk i skrift og tale

  • Har interesse i beskæftigelsesområdet og CUBBs aktiviteter.

Vi kan tilbyde

Vi tilbyder projektsamarbejde svarende til et semester under hensyntagen til din studieordning og øvrige studiemæssige forpligtelser i forårssemestret 2023. Det konkrete fokus for projekt og samarbejde aftales i fællesskab ud fra ovenstående rammer. Projektsamarbejdet er ulønnet.

I får mulighed for at arbejde sammen med førende forskere på området, og for at beskæftige jer med virkelige og endnu underbelyste problemstillinger. De gode projekter vil desuden blive inddraget i CUBBs samarbejde med kommuner om organisatorisk og faglig udvikling af området.

Ansøgning

Hvis I er interesserede i et projektsamarbejde, så send os en motiveret ansøgning på alaldo@socsci.aau.dk. Vedlæg gerne et kort (max 1 side) udkast til projektdesign for det projekt, I gerne vil arbejde med. Vedlæg CV og karakterudskrift for alle gruppens medlemmer.

Ansøgningen skal være modtaget senest den 9. januar 2023 for specialeprojekter, og senest 20. februar 2023 for øvrige semester-projekter. Vi afholder samtaler løbende.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte videnskabelig assistent Alberte Alsø Dokkedal på telefon 9940 9062 eller mail alaldo@socsci.aau.dk.

Vi glæder os til at modtage jeres ansøgning!

Bemærk: Når du ansøger projektopslag, er der særlige krav, der skal opfyldes, for at du kan inkludere det som en del af dit uddannelsesforløb. For nærmere information omkring godkendelseskriterierne, kontakt venligst din studievejleder ud fra følgende oversigt. Studie- og Karrierevejledning