Matematikfilosofi med data mining og machine learning-redskaber at Institut for Naturfagenes Didaktik - Københavns Universitet

Den grundlæggende idé i projektet er at belyse en matematikfilosofisk relevant problemstilling med en empirisk undersøgelse af en (meget stor) samling matematisk tekst. Undersøgelserne kan både inddrage kvalitative elementer, hvor udvalgte tekster nærlæses, og kvantitative elementer, hvor meget store mængder tekst undersøges med forskellige text-mining-redskaber.

I projektet vil du sammen med din vejleder finde en problemstilling, der egner sig til at blive undersøgt med text mining redskaber, og din vejleder vil, hvor det er nødvendigt, hjælpe dig med det tekniske (fx i forbindelse med machine learning og download af store tekstmængder).

Du kan se eksempler på tidligere projekter her: https://www.erda.dk/vgrid/DH4PMP/members.html og generelt informere dig om denne forskningsagenda på www.dh4pmp.dk.

Remember to mention that you found this position on UCPH Projects & Jobs