Projektet giver studerende på de matematiske fag mulighed for at arbejde videre med videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger. Du kan dykke dybere ned i et af emnerne fra Videnskabsteori for Matematiske Fag eller foreslå et andet emne, som du har særlig interesse for. Mulige emner kunne være (men er ikke begrænset til):

 • Brugen af computere i matematisk bevispraksis
 • Erkendelsesteoretiske og etiske implikationer af brugen af big data og machine learning
 • Det erkendelsesteoretiske og videnskabelige fundament for økonomiske modeller
 • Økonomiske modellers performativitet (se også særskilt problemformulering)
 • P-hacking og andre statistiske fejl og misforståelsers betydning for den videnskabelige erkendelsespraksis (se særskilt problemformulering om p-hacking)
 • Diagrammer, symboler og andre repræsentationsformers betydning for matematisk tænkning (se også særskilt problemformulering)
 • Adfærdsøkonomiens epistemiske fundament (se også særskilt problemformulering)
 • Brugen af metaforer i udvalgte matematiske tekster (se også særskilt problemformulering)
 • Hvad skriver matematikere: kvantitativ analyse af matematiske tekster med text mining eller machine learning-redskaber (se særskilt problemformulering)
 • Hvordan testes matematisk viden før, under og efter udgivelse?
 • Videnskabsteoretiske perspektiver på matematikkens historiske udvikling
 • Anvendelsesmuligheder for matematikhistoriske kilder i gymnasial undervisning
 • Din helt egen selvvalgte idé (skal dog forhandles på plads med vejleder)

Projektet kan udføres som en teoretisk analyse af forskellige synspunkter i faglitteraturen, typiske efterfulgt af en analyse og diskussion af konkrete eksempler eller cases. Ved specialeprojekter er det muligt i højere grad at inddrage egen empiri fx ved at bruge spørgeskemaundersøgelser, big-data eksperimenter eller kvalitative interviews (afhængigt af problemformuleringen). I vejledningen vil du få hjælp til projektdesign, litteratursøgning og skriveprocessen.

Hvis du er interesseret, kan du kontakte Henrik Kragh Sørensen (henrik.kragh@ind.ku.dk) eller Mikkel Willum Johansen (mwj@ind.ku.dk) for en indledende (og helt uforpligtende) snak.

Remember to mention that you found this position on UCPH Projects & Jobs