Matematikkens videnskabsteori: Økonomiske modellers performativitet at Institut for Naturfagenes Didaktik - Københavns Universitet

Black-Scholes-modellen til prisfastsættelse af derivater er et berømt eksempel på, at økonomiske modeller ikke blot neutralt beskriver en ekstern virkelighed, men i lige så høj grad påvirker og skaber den virkelighed, de beskriver. Der er dermed nogle fundamentale forskelle mellem økonomiske modeller og de modeller, man typiske benytter i naturvidenskaberne.

I projektet kan du, fx med udgangspunkt i Black-Scholes-modellen, beskrive i hvilken grad og gennem hvilke mekanismer økonomiske modeller kan påvirke og ændre samfundet, og diskutere, hvad det betyder for vores brug af økonomiske modeller.

Projektet kan dog vinkles på mange forskellige måder, så hvis du er interesseret i den overordnede projektide, kan vi mødes og aftale præcis hvordan dit projekt skal udformes.

Litteraturforslag:

  • MacKenzie: An Equation and its Worlds: Bricolage, Exemplars, Disunity and Performativity in Financial Economics
  • Callon: The laws of the markets.

Remember to mention that you found this position on UCPH Projects & Jobs