Biologiens videnskabsteori og etik at Institut for Naturfagenes Didaktik - Københavns Universitet

Projektet giver biologistuderende og andre interesserede mulighed for at arbejde videre med videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger.

Du kan dykke dybere ned i et af emnerne fra kurset i Biologisk Videnskabsteori eller foreslå et andet emne, som du har særlig interesse for. Mulige emner kunne være (men er ikke begrænset til):

  • Erkendelsesteoretiske og etiske implikationer af brugen af big data i de biologiske fag
  • En analyse af brugen af metaforer i lærebøger og/eller videnskabelige artikler
  • Etiske analyse af et udvalgt emne, eksempelvis genomredigering, genetisk risikoprofilering, eller brugen af ”study drugs”
  • Biologi og samfund: Perspektiver på køn, sundhed og aldring
  • Spørgsmål indenfor emnet reduktionisme: Hvor meget kan genetikken forklare? Hvad er forholdet mellem biologi og fysik?
  • Erkendelsesteori og biologiske modeller: (Hvordan) kan man få viden om menneskekroppen via brugen af dyremodeller? Er der alternativer til disse?

Projektet kan udføres som en teoretisk analyse af forskellige synspunkter i faglitteraturen.

Særligt ved specialeprojekter er det også muligt at inddrage brug af empiriske metoder, såsom spørgeskemaundersøgelser eller kvalitative interviews (afhængigt af problemformuleringen).

Hvis du er interesseret, kan du kontakte Sara Green (sara.green@ind.ku.dk) for en uforpligtende samtale om ideer.

Remember to mention that you found this position on UCPH Projects & Jobs