Et matematikdidaktisk projekt handler om en problemstilling vedr. undervisning i matematik. På matematikstudiet indgår altid et specifikt matematisk emne, som skal analyseres mhp. undervisning; der indgår normalt også dataindsamling fra undervisning i emnet, som man evt. selv designer på basis af analysen. Både analyse af stof og data skal mobilisere matematisk indhold og kompetence på hhv. bachelor- og kandidatniveau. Bachelorprojekter indenfor dette område bygger normalt også på DidG, mens kandidatprojekter forudsætter DidMatV.

Når vi formulerer et projektemne, tager vi altid udgangspunkt i den studerendes interesser. Eneste betingelser er at matematik og undervisning indgår i emnet, og at du har den nødvendige baggrund i matematikdidaktisk teori og metode.

Eksempler på konkrete projekter (blandt mere end 70 andre fra de seneste år – og husk, du skal selv komme med en idé til dit eget projekt):

  • Speciale: Study and Research Paths in Discrete Mathematics
  • PUK: Bachelor level tasks for Mathematics in a teaching context
  • Bachelorprojekt: Et didaktisk design om integraler for gymnasiet

Bemærk at PUK og speciale i matematik skal affattes på engelsk, som er uddannelsens sprog.

Remember to mention that you found this position on UCPH Projects & Jobs