Virker erstatningsnatur efter hensigten? at Biologisk Institut - Københavns Universitet

Som led i etableringen af Femern Bælt-forbindelsen har det været nødvendigt at fjerne nogle naturområder for at få plads til byggeriet. For at reducere påvirkningen på naturen mindst muligt, har Femern AS konstrueret en række erstatnings biotoper (både vandhuller (18 stk), en stor sø (16 ha) og enge). Projektet går ud på at undersøge udviklingen og naturværdien i de etablerede biotoper. Data til projektet kommer både fra tidligere undersøgelser, men vil også inkludere indsamling af egne data og kan potentielt omhandle padder og planter. Projektet laves sammen med Femern AS, der også er interesseret i at den studerende, har tid/interesse som studentermedhjælper i miljøafdelingen.

Remember to mention that you found this position on UCPH Projects & Jobs